Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na pozbycie się problemu, jakim jest zagubienie faktury, umowy, czy zapytania ofertowego. Każdy dokument, który trafi do firmy od razu wprowadzany jest do komputera. Dlatego poza zminimalizowaniem ryzyka zagubienia dokumentu, ogranicza też możliwość jego zniszczenia lub niedostarczenia do odbiorcy.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ 

Elektroniczny obieg dokumentów

Wykorzystując system obiegu dokumentów od razu otrzymujemy możliwość ich archiwizacji. Decydujemy kto widzi poszczególne dokumenty, które trafiają do systemu oraz wskazujemy, w jaki sposób ma odbywać się cały proces.

elektroniczny obieg dokumentów - workflow

fot. Elektroniczny obieg dokumentów – workflow

Jak działa obieg dokumentów?

Działa dokładnie tak, jak zażyczy sobie tego Klient. Nasi specjaliści budują drogę obiegu dokumentów wspólnie z właścicielami oraz kierownikami firmy, która decyduję się na system informatyczny. To, w jaki sposób dokument będzie krążył po firmie zależy przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa, specyfiki funkcjonowania, decyzyjności poszczególnych osób oraz potrzeb.

Jakie dane mają widnieć na dokumencie, o czym i kogo ma informować komunikat, który pojawia się przy otrzymaniu wiadomości oraz czy potrzebne są potwierdzenia jej odebrania – o tym wszystkim decyduje Klient.

Cały schemat tworzony jest od podstaw, dzięki czemu właściciel firmy może zadecydować, czy dokument od sekretarki ma trafić bezpośrednio do niego, czy przejść jeszcze akceptację u kierowników poszczególnych działów. Poprzez wykonanie analizy wdrożeniowej specjaliści Connecto są w stanie ustalić najbardziej optymalną ścieżkę obiegu dokumentu.

Elektroniczny obieg dokumentów - lista dokumentów

fot. Elektroniczny obieg dokumentów – lista dokumentów

Należy pamiętać, że samo wdrożenie obiegu dokumentów podzielone jest na etapy. A to przekłada się na funkcjonowanie firmy bez konieczności przerywania prac lub ich modernizować na rzecz wprowadzenia kolejnego elementu systemu.

System elektronicznego obiegu dokumentów działa wszędzie

Oprogramowanie do obiegu dokumentów może funkcjonować w każdej branży. Na chwilę obecną wśród Klientów Connecto znajdują się firmy działające w budownictwie, handlu, usługach, a nawet produkcji. To tylko kilka z przykładów, jakimi może posłużyć się producent systemu Connecto DMS. Mówiąc wprost, system działa wszędzie tam, gdzie występują m.in. wszelkiego rodzaju faktury, umowy, czy zapytania.

Elektroniczny obieg dokumentów - skrzynka operatora

fot. Elektroniczny obieg dokumentów – skrzynka operatora

Integracja z systemami klasy ERP

Elektroniczny obiegu dokumentów będący częścią systemu Connecto DMS integruje się z rozwiązaniami klasy ERP, jakie są dostępne na rynku. Specjaliści precyzują z Klientem zakres integracji oraz funkcjonowania oprogramowania.

Szkolenie z funkcjonowania systemu

Po wdrożeniu oprogramowania w przedsiębiorstwie przychodzi czas szkolenia. Eksperci z Connecto pokazują jak poruszać się po systemie, do czego wykorzystuje się poszczególne opcje oraz co można zrobić, by na co dzień za pomocą systemu pracować sprawniej.

Elektroniczny obieg dokumentów - obieg faktury kosztowej

fot. Elektroniczny obieg dokumentów – obieg faktury kosztowej

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ 

 

Dane

Connecto Sp. z o.o.

tel. 32 263 00 00

biuro@connecto.pl

ul. Mariacka 1/5

41-205 Sosnowiec

NIP: 6443243561

KRS: 0000237462

 

Wypełnij formularz
Firma (wymagane)

NIP (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Uprzejmie informujemy, że:
a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

Odwiedź nas osobiście